Our Work

บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง โรงงาน, รับ สร้าง โรงงาน, ออกแบบ อาคาร โรงงาน

บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง โรงงาน

รับ สร้าง โรงงาน

ออกแบบ อาคาร โรงงาน

รับ สร้าง โรงงาน ขนาด เล็ก

ประมาณ ราคา ก่อสร้าง

ราคา งาน ก่อสร้าง

รับ ออกแบบ โรงงาน

บริษัท รับ ก่อสร้าง

ก่อสร้าง อาคาร

ออกแบบ คลังสินค้า

รับ ก่อสร้าง โกดัง

ออกแบบ สำนักงาน

รับ ออกแบบ สำนักงาน

รับ เหมา ก่อสร้าง โรงงาน

รับ ก่อสร้าง โรงงาน

แบบ ประมาณ ราคา ก่อสร้าง

การ ออกแบบ คลังสินค้า

งาน ก่อสร้าง อาคาร

การ ก่อสร้าง

ประเมิน ราคา ก่อสร้าง

ตกแต่ง สำนักงาน

สร้าง อาคาร พาณิชย์

การ ออกแบบ สำนักงาน

ออกแบบ ออฟฟิศ

บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่

งาน รับ เหมา ก่อสร้าง

บริษัท รับ ก่อสร้าง

รับ เหมา ก่อสร้าง โกดัง

รับ สร้าง โกดัง

รับ เหมา สร้าง โรงงาน

รับ สร้าง โรงงาน สํา เร็ จ รูป

รับ สร้าง โกดัง สํา เร็ จ รูป

ราคา ก่อสร้าง โกดัง

รับ ก่อสร้าง โกดัง

ผลงานของเรา

โครงการ Asahi

โครงการ AkeSiriChai

โครงการ ALK

โครงการ Faibus

โครงการ SP&W

โครงการ ChaiChada

บริษัท ศิริชัยไฟบัส จำกัด

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน และหอพัก

ขนาดที่พื้นที่ : 2,500 – 3,500 ตร.ม

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 2 ชั้น ตบแต่งเรียบง่าย ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้ง ภายนอก

อื่น ๆ : โกด้ง, หอพัก, ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

หจก. มหาชัยเอกศิริออยล์

ประเภทอาคาร : คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,800 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : อาคารคลังสินค้า 1ชั้น พร้อมสำนักงาน โล่งโปร่ง เน้นพื้นที่ใช้สอย

อื่น ๆ : หอพัก, ถนนรอบอาคาร, รั้ว

บริษัท ไทยแอ็กโกร อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,800 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : อาคาร 2 ชั้น ด้านหน้าเป็นสำนักงาน เน้นกระจกเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสำนักงานกับตัวอาคาร หลังคาทั้งหมดคลุมด้วย Metal Sheet เพิ่มลูกเล่นด้านหน้าทางเข้าอีกเล็กน้อย

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

พรวรา: วิธีการประมาณค่าอาคารทั่วไป

ในการบริหารต้นทุนในโครงการก่อสร้าง วิศวกรต้องวางแผนงบประมาณไว้ล่วงหน้าอย่างดี เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในขณะที่รักษาค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง กระบวนการที่นำไปสู่การประมาณการต้นทุนของแผนอาคารเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือกับลูกค้า 

เป็นส่วนสำคัญของการวางแผน เนื่องจากทำให้ลูกค้ามีความคิดที่ดีขึ้นว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังใช้โดยผู้รับเหมาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เสียเงินเมื่อทำโครงการก่อสร้าง

ผู้รับเหมาอย่างพรวรามีวิศวกรต้นทุนและนักสำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการประมาณราคาก่อนเริ่มงานก่อสร้าง วิธีการทั่วไปในการประมาณราคาอาคาร ได้แก่

วิธีสแควร์ฟุต

นี่เป็นวิธีการประมาณค่าแบบเก่าที่ต้องการการวิจัยต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอาคาร เช่น แรงงานและวัสดุ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ มาจากค่าธรรมเนียมสถาปัตยกรรมและใบอนุญาตและใบอนุญาตก่อสร้างประเภทต่างๆ

วิธีการเป็นตารางฟุตจะคำนวณต้นทุนการก่อสร้างโดยการคูณตารางฟุตด้วยต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดของอาคารทั้งหมด ในการดำเนินการประเมิน คุณจะต้องมีรอยเท้าโดยประมาณขั้นต่ำสำหรับอาคาร 

วิศวกรต้นทุนใช้สมมติฐานต้นทุนประเภทต่างๆ ด้วยวิธีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของระบบโครงสร้าง ประเภทของซุ้มที่จะใช้ และความสูงโดยประมาณจากพื้นถึงเพดาน ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นอีกชั้นหนึ่ง 

วิธีหน่วยในสถานที่ วิธี

การประมาณนี้จะให้ต้นทุนแบบเรียลไทม์สำหรับวัสดุแต่ละชนิดและมีความแม่นยำมากกว่าวิธีการเป็นตารางฟุต คุณสามารถดูรายละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นได้โดยการคูณต้นทุนของแต่ละยูนิตด้วยปริมาณวัสดุที่โครงการก่อสร้างจะต้องใช้

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการกำแพง 1,000 ตารางฟุต คุณต้องพิจารณาต้นทุนจริงของวัสดุ การขนส่ง และโลจิสติกส์ คุณจะรวมค่าแรงที่จะใช้ในการติดตั้งวัสดุและตกแต่งผนังด้วย คุณมาถึงจำนวนเงินโดยการคูณต้นทุนต่อตารางฟุตด้วย 1,000 ตารางฟุต

วิธีการสำรวจปริมาณ วิธี

นี้ต้องการการแยกส่วนของวัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่จะใช้ ต้นทุนแต่ละส่วนของวัสดุเหล่านั้น และต้นทุนของการติดตั้ง

วิธีการสำรวจปริมาณใช้เวลานานมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ประเมินราคาสร้างสินค้าคงคลังโดยละเอียด ต้องคำนึงถึงต้นทุนของวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าโสหุ้ย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างทุกรายการ 

วิธีดัชนี

นี่เป็นวิธีการเก่าอีกวิธีหนึ่ง แต่รวดเร็วและให้ต้นทุนการก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางฟุต มีลักษณะคล้ายกับหุ่นเบสบอล แต่หากต้องการใช้วิธีนี้ คุณต้องทราบต้นทุนการก่อสร้างเดิมของอาคาร 

ผู้รับเหมาทั่วไปใช้ตัวเลขเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ประมาณการต้นทุนนี้มาจากการคูณจำนวนมาตรฐานกับต้นทุนเดิมของอาคารและคำนึงถึงต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันด้วย 

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดการณ์ต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมโดยรวม แม้ว่าจะใช้วิธีต่างๆ กันในปัจจุบันก็ตาม แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ผู้รับเหมาและลูกค้าเตรียมงบประมาณการก่อสร้างและปรับจนสร้างเสร็จได้