ขั้นตอนการบริการ

บริษัท พรวรา รุ่งโรจน์ จำกัด แสดงให้เห็นขึ้นตอนการบริการดังต่อไปนี้​

1. นัดเข้าพบคุยรายละเอียดของโครงการ

  • ขนาดพื้นที่จะสร้าง ชนิดของอาคาร การใช้งานของพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร
  • ดูแบบที่ทางบริษัทเตรียมไปคร่าว ๆ และกำหนดแนวทางรูปแบบของอาคาร

2. บริษัทตรวจสอบพื้นที่และออกแบบอาคาร

  • ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ว่าสามารถสร้างอาคารประเภทใดได้บ้าง
  • ออกแบบอาคารคร่าว ๆ และจัดวางพื้นที่ภายในภา่ยนอกตามที่ได้ข้อมูล

3. นำเสนอแบบที่ได้ทำการออกแบบว่าตรงตามความต้องการหรือไม่

  • ถ้าไม่ตรงก็ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการ
  • กำหนดวัสดุต่าง ๆ ของอาคารโดยความต้องการของลูกค้าหรือมาตรฐานบริษัทฯ

4. เสนอราคาก่อสร้างที่เกิดขึ้นเมื่อแบบใกล้เคียงกับความต้องการแล้ว

  • ราคาตามวัสดุมาตรฐานของบริษัท
  • ราคาตามวัสดุที่ลูกค้าต้องการ

5. ตกลงดำเนินการเลือกทางเราเป็นผู้ก่อสร้าง

  • จัดทำเอกสารเพื่อทำสัญญา
  • บริษัทฯดำเนินการเขียนและคำนวณแบบก่อสร้าง​

งานที่เราดูแลคุณ
งานหลักที่บริษัท พรวรา รุ่งโรจน์ จำกัด ดูแลคุณมีดังนี้​

ออกแบบอาคารโรงงาน

คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน​

ประเมินราคาก่อสร้าง

( จากแบบทางบริษัทเองหรือลูกค้าจัดหามา )​

จัดทำแบบรายการคำนวณโครงสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ​

ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, เปิดใช้อาคาร, ไฟฟ้า, ประปา, บ้านเลขที่​

ก่อสร้างอาคารตามแบบ

(จากแบบทางบริษัทเองหรือลูกค้าจัดหามา)​

Tel. 02-9981760​

Menu

ติดต่อเราโทร.