ผลงานของเรา

โครงการ Asahi

โครงการ AkeSiriChai

โครงการ ALK

โครงการ Faibus

โครงการ SP&W

โครงการ ChaiChada

บริษัท ศิริชัยไฟบัส จำกัด

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน และหอพัก

ขนาดที่พื้นที่ : 2,500 - 3,500 ตร.ม

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 2 ชั้น ตบแต่งเรียบง่าย ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้ง ภายนอก

อื่น ๆ : โกด้ง, หอพัก, ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

หจก. มหาชัยเอกศิริออยล์

ประเภทอาคาร : คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,800 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : อาคารคลังสินค้า 1ชั้น พร้อมสำนักงาน โล่งโปร่ง เน้นพื้นที่ใช้สอย

อื่น ๆ : หอพัก, ถนนรอบอาคาร, รั้ว

บริษัท ไทยแอ็กโกร อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,800 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : อาคาร 2 ชั้น ด้านหน้าเป็นสำนักงาน เน้นกระจกเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสำนักงานกับตัวอาคาร หลังคาทั้งหมดคลุมด้วย Metal Sheet เพิ่มลูกเล่นด้านหน้าทางเข้าอีกเล็กน้อย

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

โครงการ Sticker

บริษัท สติ๊กเกอร์ไทย จำกัด

ประเภทอาคาร : คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 3,600 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้า 2 ด้านสำนักงาน 1 - 2 ชั้น ตบแต่งเรียบง่าย ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet จั่วมุมโค้ง ภายนอก

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

Tel. 02-9981760​

Menu

ติดต่อเราโทร.