แบบจำลอง

อาคารสำนักงาน 1

ประเภทอาคาร : สำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,500 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : อาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ตัวอาคารเน้นความดิบและรูปทรงที่เรียบง่ายแต่แฝงความเด่นไว้ด้วยเส้นนำสายตาง่ายๆ

อื่น ๆ :

โรงงาน 1

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 2,500 - 3,000 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน2ชั้นครึ่ง-3ชั้น ตบแต่งเรียบง่าย ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet จั่วธรรมดา

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

โรงงาน 2

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 2,500 - 3,000 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 2 ชั้นครึ่ง - 3 ชั้น ตบแต่งแปลกตา ให้น่าสนใจ ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้งแบบซ่อนกัน ภายนอก

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

อาคารสำนักงาน 2

ประเภทอาคาร : สำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 2,000 ตรม.

รูปแบบอาคาร : 3ชั้นครึ่ง เป็นส่วนทำงานในชั้น2-3 ชั้นล่างเป็นโชว์รูมและต้อนรับ

อื่น ๆ :

โรงงาน 3

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 3,000 - 4,000 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 3 ชั้น ตบแต่งมีลูกเล่นเพิ่มมติของอาคาร ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้งธรรมดา ภายนอก

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร

โรงงาน 4

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,200-2,000 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 2 ชั้น แต่อาคารจะวางตามขวาง ส่วนสำนักงานแบบเรียบง่าย ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้งธรรมดา

อื่น ๆ : ถนนรอบอาคาร, รั้ว, และประตูทางเข้า

โรงงาน 5

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 1,500 - 2,500 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 3 ชั้น ดีไซน์โดยเน้นตัวอักษรย่อของบริษัทมาเป็นจุดเด่น พร้อมทั้งเล่นสีแดงตัดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้มากยิ่งขึ้น ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้งธรรมดา

อื่น ๆ :

คลังสินค้า 1

ประเภทอาคาร : โรงงาน, คลังสินค้า พร้อมสำนักงาน

ขนาดที่พื้นที่ : 800 - 1,800 ตร.ม.

รูปแบบอาคาร : ด้านหน้าสำนักงาน 1 ชั้น ดีไซน์เรียบง่ายให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เน้นด้านหน้าโค้งเพื่อเพื่มความโดดเด่นขึ้น ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งหลังคาคลุมด้วย Metal Sheet โค้งธรรมดา

อื่น ๆ :

Tel. 02-9981760​

Menu

ติดต่อเราโทร.