ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

วัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมา คุณจึงควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างของคุณ

4 วิธีการประมาณค่าใช้จ่ายการก่อสร้างตึกที่พบได้บ่อย

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมานั้นต่างก็อยากได้การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อนเริ่มงานที่ชัดเจนและแม่นยำ เจ้าของโครงการนั้นจะใช้การประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินขอบเขตของโครงการและความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณและผู้รับเหมาเมื่อประมูลโครงการหรือกำหนดงบประมาณ

ประเภทของที่ดินที่ต้องการ และการเลือกพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงงาน

รากฐานที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาคารต่างๆ และการเลือกสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบอาคารโรงงานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในทางเศรษฐกิจสำหรับการผลิต เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อต้นทุนการผลิตการออกแบบฐานราก ทำให้มั่นใจถึงความทนทานและยังกำหนดส่วนที่เหลือของการวางแผนและกระบวนการก่อสร้างอีกด้วย

8 ลักษณะที่ดีของโรงงาน

โรงงานการผลิตถือเป็นเขตอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยอาคารและเครื่องจักร หรือโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยอาคารหลายแห่งและมีคนงานหรือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์ อาคารต่างๆในโรงงานควรมีรากฐานที่มั่นคงสามารถทนต่อน้ำหนักของอาคารและอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ หินกรวดจะให้รากฐานที่มั่นคง การวางแผนอาคารโรงงานมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญดังนี้:

ข้อดีและข้อเสีย: โรงงานแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น

มีการใช้งานเครื่องจักรในโรงงานเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้โรงงานต้องการพื้นที่และลงทุนมากขึ้นเกินกว่าจะใช้เพียงโรงงานขนาดเล็กหรือศูนย์เวิร์คช็อปในการดำเนินงาน โรงงานสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักจะมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ใช้สอยที่ลักษณะคล้ายกับคลังสินค้าซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์เครื่องใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้แทนกำลังคนในไลน์การผลิต โรงงานขนาดใหญ่มักตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการสัญจร บางที่เลือกตั้งใกล้ทางรถไฟ ทางด่วน รวมไปถึงศูนย์การประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

...
...

Tel. 02-9981760​

Menu

ติดต่อเราโทร.